Prawa autorskie i znaki towarowe

Strona www.raffaello.pl (zwana dalej "stroną") jest wyłączną własnością FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o. o. (zwaną dalej "Ferrero"), stworzoną przez tę spółkę dla celów informacyjnych, komunikacyjnych oraz rozrywkowych, a następnie udostępnioną użytkownikom do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Znak towarowy Ferrero, znaki towarowe produktów i promocji, znajdujące się na stronie (w tym odpowiednie logotypy) oraz wszystkie cechy charakterystyczne nazw, obrazów i sloganów, które są z nimi związane (zwane dalej "znakami towarowymi") są wyłączną własnością Ferrero. Każde użycie lub kopiowanie tych znaków, niezależnie od celu oraz użytych środków jest kategorycznie zabronione, a każde naruszenie tego zakazu będzie ścigane przez Ferrero na drodze prawnej..

Zabrania się kopiowania wszelkich znaków towarowych, logo i postaci, które zostały przedstawione na stronie. W przypadku, gdy należą one do podmiotów trzecich, są one ich wyłączną własnością, a ich użycie przez Ferrero wynika z posiadania odpowiednich uprawnień.

Poszczególne elementy strony, jak również ich zawartość (w tym m.in. teksty, obrazy, grafika, dźwięki) chronione są prawami autorskimi należącymi do Ferrero lub do których Ferrero służą odpowiednie uprawnienia. Wszelkie kopiowanie, powielanie, publikowanie, przekazywanie (w całości lub części) w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób elementów strony lub ich zawartości jest zabronione.

Żadna kopia strony lub jej części nie może być obiektem sprzedaży ani dystrybucji dla celów komercyjnych. Pobieranie materiałów zawartych na stronie jest dozwolone jedynie w przypadku, kiedy stosowne uprawnienia są jednoznacznie udzielone na stronie. Tego rodzaju uprawnienia obejmuje wyłącznie pobranie materiałów do prywatnego użytku, materiały nie mogą być użyte do celów komercyjnych; każda inna forma użycia jest zabroniona.

Żaden z elementów umieszczonych na stronie nie może być traktowany jako domniemane lub przemilczane zezwolenie na użycie przez osoby trzecie znaków towarowych Ferrero, tekstów, obrazów, grafiki, dźwięków ani żadnego innego elementu. Ewentualne nadsyłanie materiałów na stronę przez użytkowników będzie uregulowane w odpowiednich regulaminach, w których ustalone zostaną warunki nadsyłania materiałów do odpowiednich sekcji. Wymagane jest zapoznanie się z regulaminami przed nadesłaniem materiałów.

Ferrero nieustannie aktualizuje zawartość strony. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki, nieścisłości lub błędy jakiegokolwiek rodzaju zawarte w informacjach zamieszczonych na stronie.

Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników w wyniku odwiedzenia strony ani w wyniku braku możliwości pobrania materiałów ze strony (tam gdzie jest to zezwolone), w tym za uszkodzenia sprzętu informatycznego lub oprogramowania spowodowane działaniem szkodliwych czynników.

Bezpieczeństwo

Strona, jak i strony połączone z nią za pomocą linków, zostały przez Ferrero bardzo dokładnie przebadane. Nie zawierają treści niebezpiecznych lub przykrych dla dzieci. Reklamowane produkty nie mogą zostać kupione bezpośrednio na stronie. Jednocześnie Ferrero jest odpowiedzialne tylko i wyłącznie za zawartość własnej strony i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość stron podmiotów trzecich, z którymi jest połączona linkami, gdyż nie ma nad nimi kontroli.

Adnotacje prawne i polityka prywatności

Data wejścia w życie: 20 /04/2018

1. Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. („ Ferrero ”, „ my ” lub „ nas ”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony podczas i po Twojej wizycie na tej witrynie,
jej powiązanej wersji mobilnej i każdej mikro-witrynie (która może być zarządzana w imieniu Ferrero przez stronę trzecią działającą zazwyczaj jako podmiot przetwarzający dane), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej samej witryny (każda określana jest jako „
Witryna ”, a łącznie „ Witryny ”). W związku z tym Ferrero działa
jako administrator danych („
Administrator Danych ”). Niniejsza polityka prywatności („ Polityka Prywatności ”) opisuje nasze praktyki dotyczące zbierania informacji za pośrednictwem Witryn i sposoby korzystania z tych informacji. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych za pośrednictwem Witryn i nie dotyczy informacji zbieranych z innych źródeł, w tym między innymi z serwisów takich jak Facebook®, Twitter®, YouTube® i pozostałych witryn stron trzecich oraz mediów społecznościowych. Uprzejmie informujemy, że Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne witryny prowadzone przez inne podmioty Grupy Ferrero. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem Polityki Prywatności, nie korzystaj z Witryn(y) i nie podawaj nam żadnych Danych Osobowych.

Ferrero wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.

2. Rodzaje przetwarzanych danych

Za pośrednictwem Witryny zbieramy i przechowujemy pewne dotyczące Ciebie Dane Osobowe (tj. informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających   fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość („ Dane Osobowe ”).

Możemy poprosić o podanie Danych Osobowych w pewnych przypadkach, na przykład podczas korzystania z formularza zamówienia w celu zakupu produktów i usług oferowanych przez nas, przesyłania komentarzy lub pytań, próśb o udzielenie informacji, udziału w promocjach, konkursach lub loteriach lub korzystania z innych funkcji Witryny. Ferrero nie będzie zbierać Danych Osobowych z Twoich wizyt na naszych Witrynach, chyba że przekażesz je nam dobrowolnie, z wyjątkiem niektórych Danych Osobowych zbieranych przez systemy informacyjne i programy wykorzystywane do działania Witryny, których podawanie jest nieodłącznym elementem korzystania z protokołów komunikacji internetowej (np. adresy IP). Ferrero nie będzie wymagać od Ciebie podania więcej informacji niż jest to niezbędne do uczestniczenia w działaniach na naszych Witrynach.
Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam Danych Osobowych (oprócz Danych Osobowych odnoszących się do korzystania z protokołów komunikacji internetowej, które są zwykle zbierane, gdy chcesz odwiedzić Witrynę), nadal możesz uzyskać dostęp do naszych Witryn, ale nie będziesz mógł uczestniczyć w niektórych promocjach, tworzyć danych logowania w celu korzystania z niektórych funkcjonalności w Witrynach, aktywować lub korzystać z usług, lub otrzymywać informacji o produkcie.

Niektóre strony Witryn mogą umożliwiać Ci tworzenie danych logowania (i) poprzez  wpisanie swojej nazwy użytkownika / identyfikatora lub adresu e-mail i hasła oraz innych informacji, lub (ii) za pomocą jednej z dostępnych metod uwierzytelniania w mediach społecznościowych, takich jak Facebook®, Google + ® i Yahoo ®. Jeśli zdecydujesz się na utworzenie danych logowania za pomocą swojego konta w jednym z dostępnych narzędzi uwierzytelniania w mediach społecznościowych, umożliwisz nam dostęp do Twoich Danych Osobowych, które są publicznie dostępne lub które udostępniłeś publicznie (np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe) oraz informacji, na dostęp do których „Pozwoliłeś” Witrynie. Dlatego uwierzytelniając się za pomocą jednej z opcji mediów społecznościowych, pozwalasz nam otrzymywać informacje, które są dostępne.
Zachęcamy Cię do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności strony trzeciej oraz warunkami korzystania z metody uwierzytelnienia, którą wybrałeś.

Ponadto, gdy łączysz się z Witryną, istnieją pewne Dane Osobowe (np. adres IP, preferencje zakupowe, funkcje profilowania), które mogą zawierać identyfikatory, które pomogą nam dostarczać do Twojego urządzenia dostosowane reklamy, wraz z technicznymi, nieosobowymi Danymi, które same w sobie nie mogą identyfikować żadnej osoby („Dane Nieosobowe”, np. typ przeglądarki internetowej), które mogą być zbierane i przechowywane za pomocą plików cookie (tj. tzw. „ciasteczek”) i innych technologii śledzących. Ponadto, inne strony, takie jak strony partnerów reklamowych i dostawców usług analitycznych mogą zbierać, za Twoją świadomą zgodą, informacje o Twojej aktywności w Internecie w pewnym okresie i pomiędzy różnymi stronami. Informacje te pomagają nam zaktualizować Witrynę tak, aby była interesująca dla naszych gości a jej zawartość odpowiadała zainteresowaniom odwiedzających.
Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, możemy nie być w stanie zoptymalizować Twojej wizyty w Witrynie i niektóre funkcje Witryny mogą być niedostępne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w Witrynach i sposobów ich wyłączania, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie tutaj .

3. Cele, podstawy prawne przetwarzania i ewentualne konsekwencje braku podania Danych Osobowych  

Kiedy podajesz swoje Dane Osobowe w Witrynie, ograniczymy wykorzystanie Danych Osobowych do celu, w jakim zostały zebrane zgodnie z warunkami Polityki Prywatności. Wykorzystywanie Danych Osobowych obejmuje:

  1. podejmowanie kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. aby odpowiedzieć na Twoje pytania i komentarze, aby spełnić Twoje żądania, aby komunikować się z Tobą o Twojej aktywności w Witrynie);
  2. wykonywanie umowy, której jesteś stroną (np. w celu zapewnienia Ci dostępu do określonych obszarów i funkcji Witryny, do realizacji zamówienia w związku z zakupami lub usługami komercyjnymi oferowanymi w Witrynie, w celu świadczenia obsługi klienta);
  3. prowadzenie dochodzenia w sprawie podejrzenia oszustwa, nękania, fizycznych gróźb lub innych naruszeń jakiegokolwiek przepisu prawnego, zasady, regulaminu czy polityki dotyczącej Witryny, praw osób trzecich; lub do zbadania podejrzanych zachowań, które uważamy za niewłaściwe;
  4. wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Ferrero (np. w celu ujawnienia informacji wymaganych przepisami prawa lub nakazem sądowym);
  5. wykorzystanie do celów postępowania sądowego lub w związku z nim, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. wysyłanie materiałów reklamowych lub bezpośrednich materiałów sprzedażowych lub prowadzenie badań rynku, prowadzanie analityki danych lub dostarczanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, sieć społecznościowa) w formie zautomatyzowanej (połączenia bez operatora) lub niezautomatyzowanej (poczta i połączenia z operatorem), zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania danych;
  7. przekazywanie Danych Osobowych wybranym partnerom reklamowym stron trzecich do własnych celów marketingowych, zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania danych;

Podanie Danych Osobowych dla celów opisanych w punktach od A do E powyżej jest dobrowolne, jednak każda odmowa podania takich danych może uniemożliwić Ferrero zawarcie z Tobą umowy, udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytania, realizację Twojego zamówienia oraz wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega Ferrero.

Podanie Danych Osobowych do celów opisanych w punktach F i G powyżej jest również dobrowolne; niedostarczenie takich Danych Osobowych lub w określonych przypadkach uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,   może uniemożliwić Ferrero wysyłanie materiałów reklamowych lub bezpośrednich materiałów sprzedażowych lub prowadzanie badań rynku, prowadzanie analityki danych lub dostarczanie informacji handlowych, i / lub udostępnienie Danych Osobowych wybranym stronom trzecim - partnerom reklamowym dla ich celów marketingowych. Możemy nadal kontaktować się z Tobą w celach administracyjnych, takich jak potwierdzenie zamówienia zakupu lub z zapytaniami dotyczącymi innych Twoich zapytań.

4. Odbiorcy

Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, w ścisłym związku z celami określonymi powyżej, tylko następującym podmiotom, którymi są:

- podmioty niezbędne do realizacji zamówień, dostarczania paczek, wysyłania poczty i poczty elektronicznej, usuwania powtarzających się informacji z list klientów, analizowania danych i udzielania pomocy marketingowej, przetwarzania płatności kartą kredytową i świadczenia obsługi klienta, które zazwyczaj przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Ferrero jako podmioty przetwarzające dane;

- osoby upoważnione przez Ferrero do przetwarzania Danych Osobowych, które zostały zobowiązane / są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności (pracownicy Ferrero);

- organy ścigania i władze publiczne, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w dobrej wierze (np. w celu dostosowania się do przepisów prawa lub spełnienia wymogów prawnych jakiejkolwiek procedury, której podlega Ferrero, ochrony i obrony praw lub własności Ferrero i Witryny lub, aby działać w szczególnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Ferrero, ich Witryn lub społeczeństwa);

- zewnętrzni partnerzy handlowi do ich własnych celów, wyłącznie zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania danych.

5. Przekazywanie Danych Osobowych do krajów trzecich

Ferrero może przekazywać Dane Osobowe do krajów trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

6. Przechowywanie danych

Ferrero będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w punkcie 2. W odniesieniu do celów opisanych w podpunktach 2.F i 2.G, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Poza powyższym, Ferrero będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe przez czas niezbędny lub dozwolony dla zapewnienia zgodności  z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.

7. Twoje prawa

Ferrero informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem i w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, masz prawo zażądać od Ferrero dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych lub sprzeciwu wobec odpowiednich czynności  przetwarzania oraz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Masz również prawo poznać odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich.

8. Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do innych witryn, które nie są własnością, nie są obsługiwane, ani nie są utrzymywane przez Ferrero. Opuszczając Witrynę powinieneś zwrócić uwagę i zapoznać się z postanowieniami polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. Powinieneś również niezależnie ocenić autentyczność każdej witryny, która wygląda jak lub podaje się za jedną z naszych Witryn (w tym tych, do których odnośnik otrzymałeś za pośrednictwem wiadomości e-mail). Pomimo odnośników, które mogą być umieszczone w Witrynie, o ile wyraźnie nie określono inaczej, nie kontrolujemy, nie rekomendujemy ani nie promujemy i nie jesteśmy powiązani z tymi witrynami lub ich treścią, produktami, usługami lub politykami prywatności. Pobieranie materiałów z niektórych witryn może wiązać się z ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzeniem wirusów do Twojego systemu komputerowego.

9. Ochrona Prywatności Dzieci

Ferrero traktuje ochronę prywatności dzieci z najwyższą powagą. Prowadzimy Witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Nie zbieramy Danych Osobowych od osób poniżej szesnastego (16) roku życia lub, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, osób poniżej trzynastego roku życia (13). Dzieci poniżej szesnastego roku życia (16) lub, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, poniżej trzynastego (13) roku życia, powinny mieć zgodę rodzica / opiekuna przed podaniem jakichkolwiek Danych Osobowych Witrynie. Jeśli po otrzymaniu Danych Osobowych ustalimy, że użytkownik jest poniżej tego wieku, nie wykorzystamy ani nie zachowamy jego Danych Osobowych bez zgody rodzica / opiekuna. Jednak bez takiej zgody dziecko może nie być w stanie uczestniczyć w niektórych działaniach. Rodzic / opiekun może przeglądać, usuwać, zmieniać lub odmawiać dalszego zbierania lub wykorzystywania Danych Osobowych swojego dziecka, kontaktując się z nami za pomocą jednej z opcji wymienionych w sekcji „ Zarządzanie Twoimi Danymi Osobowymi [a]  (prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, adresu i adres e-mail).

10. Reguły Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas bardzo ważne.
W celu zabezpieczenia zebranych przez nas informacji, wprowadziliśmy szereg odpowiednich procedur fizycznych, elektronicznych oraz zarządczych. Jednak ze względu na otwarty charakter Internetu, nie możemy zagwarantować, że komunikacja między Tobą a nami lub informacje przechowywane w Witrynie lub na naszych serwerach będą całkowicie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem stron trzecich, na przykład hakerów. Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na podjęcie tego ryzyka. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty (w tym, ale nie wyłącznie, każdą z osobna lub wszystkie bezpośrednie, specjalne, pośrednie, szczególne lub odszkodowawcze lub inne straty dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy dotyczące umowy (w tym jej istotnego naruszenia), deliktu (w tym niedochowania należytej staranności) i innych), które mogą wynikać z jakiejkolwiek utraty, nieautoryzowanego dostępu, niewłaściwego użycia lub zmiany jakichkolwiek informacji przesyłanych do Witryny.

11. Prawo Właściwe / Jurysdykcja

Wszelkie sprawy związane z Witryną i / lub Polityką Prywatności podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, bez odniesienia do zasad konfliktu lub wyboru prawa. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyrażasz zgodę na to, że wyłączna jurysdykcja i miejsce wszelkich postępowań sądowych związanych z Witryną i / lub Polityką Prywatności będą we właściwych sądach zlokalizowanych w Polsce. Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że Witryny lub treści / materiały w Witrynach nadają się do użytku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zawarte w Witrynach dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług mają zastosowanie wyłącznie w Polsce, a te produkty i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach. Jeśli znajdujesz się poza Polską, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnie obowiązującego prawa.

12. Przeniesienie Aktywów  

W trakcie naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować aktywa. Jeżeli inny podmiot przejmie Ferrero lub wszystkie bądź znaczną część naszych aktywów, Dane Osobowe i Nieosobowe, które zebraliśmy na temat użytkowników Witryn mogą zostać przeniesione na taki podmiot. Ponadto, w przypadku wszczęcia przez nas lub przeciwko nam jakiegokolwiek postępowania upadłościowego lub naprawczego, takie informacje mogą zostać uznane za nasze aktywa i mogą zostać sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

13.   Rozłączność

Jeżeli jakikolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakiekolwiek normy prawne lub politykę publiczną, takie postanowienie zostanie wyłączone w stopniu w jakim jest nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia będą nadal w pełni ważne i skuteczne.

14. Zmiany i aktualizacje naszej Polityki Prywatności

Ferrero zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Od czasu do czasu sprawdzaj wszelkie zmiany lub aktualizacje naszej Polityki Prywatności, które będą zamieszczane tutaj i na pierwszej stronie Polityki Prywatności będą zawierały datę jej wejścia w życie, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub aktualizacji. W sytuacjach gdy jest to od nas wymagane, będziemy Cię aktywnie informować o zmianach Polityki Prywatności.

15. Dane kontaktowe  

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Witryn lub Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie www.ferrero.pl   (kliknij zakładkę „Kontakt”) lub pod adresem e-mail iod.poland@ferrero.com.

© 2018 Ferrero Group